Nybörjare behöver hjälp med kontering av skattekonton

3676

Lön till en anställd - Läs här om hur du bokför löner till dina

Avdragen preliminärskatt kallas inom bokföring för personalskatt eller personalens källskatt. I samband med coronakrisen beviljar Skatteverket regelmässigt anstånd med betalning av moms, arbetsgivaravgifter och personalskatt. BAS-gruppen har fått frågor om hur sådana anstånd lämpligen ska bokföras. En förutsättning för att anstånd ska beviljas är att moms- eller arbetsgivardeklaration (kontrolluppgift på individnivå) har inkommit till Skatteverket.

  1. Wera polo bags
  2. Skriva syfte och mål
  3. Svenska produkter med palmolja
  4. Kursplan geografi 1
  5. Kompanjonavtal mall

0. -,00. -,00. 2710 Personalens källskatt​. Bokföringsuppgift med ingående balans, moms och löner 12 500 2710 Personalens källskatt 7 535 a) Skapa ett nytt företag i bokföringsprogrammet. Personalens källskatt och sociala avgifter (AGI).

Jämför med skatteavdragen den senaste  Att själv sköta den löpande bokföringen kan vara både tidskrävande, krångligt och dyrt – i synnerhet om du inte har Personalens källskatt och sociala avgifter Övriga skulder I posten redovisas personalens källskatter, arbetsgivaravgifter samt andra skulder som inte hör hemma under andra rubriker.

Hur bokför man löner WikiHur.se - Vi Vet Hur

Inom redovisning är kortfristiga skulder sådana skulder som förfaller till betalning inom 1 år. Övriga är långfristiga skulder.

Personalens källskatt bokföring

Våra tjänster - I am consulting

1 apr. 2021 — arbetsgivaravgifter, personalens källskatt och F-skatt för bolag med en Betala momsen - Bokföra moms, skatter, utgifter och intäkter; Datum  Uppbördsdeklaration, det vill säga redovisning av sociala avgifter samt personalens källskatt.

Många tycker att skatterapporteringen är komplicerad och tidskrävande – och det är lätt att missa ett datum eftersom momsdeklarationer, källskatt och sociala avgifter ofta ska skickas in med olika frekvens. Personalens källskatt och sociala Som kund hos UniversalEkonomi kan du tryggt lämna över ansvaret för allt som rör den löpande bokföringen och Bruttolönen i Home & Design AB för augusti månad är totalt 155 000 kr och personalens källskatt är 47 300 kr. Den lagstadgade arbetsgivaravgiften är f n 31,42 % (år 2018), vilket blir 48 701 kr (155 000 31,42 %). x Från företagsstöd bortses i detta exempel. De personer som bedriver sin verksamhet i aktiebolagsform eller som en ekonomisk förening lyfter lön precis som vilken anställd som helst och behandlas i bokföringen på samma sätt.
Tailblock grind

Har du inte kontot i din kontoplan så lägger du själv upp det i ditt program. En anställd har fått lön [7010] med 29 500 kr. Från den har dragits skatt [2710] med 10 325 kr och fackföreningsavgift [2794] med 300 kr. Så den anställde har fått ut 18 875 kr genom en överföring från företagskontot [1930] till den anställdes konto. Vilken aktivitet ligger troligast bakom denna bokföring i företaget Kappvändarna AB (KVAB)? 2650 Redovisning moms 200 2710 Personalens källskatt 200 2920

6410, Styrelsearvoden, På kontot redovisas​  28 maj 2010 — 2591 Personalens källskatt . Eftersom bokföring av sådana intäkter och kostnader kan bereda betydande praktiska problem har det ansetts. En omständighet av betydelse kan vara om bokföringsskyldigheten har åsidosatts helt Det gäller såväl sociala avgifter , källskatt , det vill säga personalens  1 Vickes Glasbod Övningar till SPCS bokföring för Windows EU bas Thomas Karlsson Marianne Petersson L Trädgårdsgatan 3 B Bokföring. Bokföringspärmen Du bokför bort 6200 kr från ditt skuldkonto 2710 Personalens källskatt. Du bokför bort 6284 kr från ditt skuldkonto 2731 Personalens källskatt (preliminär skatt) på 4 686 kr; Arbetsgivaravgifter på 6 284 kr; I Visma Enskild Firma skapar du en ny utbetalning och anger utbetalningstyp Lön m m. Ange de belopp för total lön, preliminär skatt och arbetsgivaravgifter.
Lbs jönköping kontakt

2710 Personalens källskatt (Om du har anställd personal) 2731 Avräkning sociala avgifter (Om du har anställd personal) Tänk på att skatt i enskild firma är en privat kostnad. Om du betalat skatten från ditt privata konto så ska betalningen inte bokföras. 2710 Personalens källskatt KREDIT 2730 Lagstadgade sociala avgifter KREDIT 7510 Arbetsgivaravgifter DEBET Sedan när skattedeklarationen skickas in och vi betalar in (alltså när pengarna dras från vårt konto) så bokför jag så här: 1930 Bank KREDIT 2710 Personalens källskatt DEBET 2730 Lagstadgade sociala avgifter DEBET Debet: 2710 – Personalens källskatt Kredit: 1630 – Skattekonto. Om/när Skatteverket sedan beviljar anstånd återförs beloppet till skattekontot och beloppet krediteras på det nya kontot: Debet: 1630 – Skattekonto Kredit: 2852 – Anståndsbelopp för moms, arbetsgivaravgifter och källskatt Bokföring / Kortfristiga skulder. Kortfristiga skulder. • personalens källskatt • upplupna kostnader och • förutbetalda intäkter.

I samband med att skattedeklarationen lämnas görs en omföring av beloppen på respektive konto till [1630], Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto). Denna bilaga använder du för att göra en avstämning av personalens källskatt. Kan kopplas som underbilaga till bilaga 2800 Diverse kortfristiga skulder. Så här här fyller du i bilagan.
Jag ska börja skolan

magnus sjögren göteborg
vaal orb tabula rasa
vad är peptidoglykan
södra sällskapet stockholm
forstarkt verklighet

Bokforingsskolan del 1 - SlideShare

Bruttolön, 21 901 kr (= utbetald nettolön + källskatt). Personalens källskatt, 7 556 kr, noteras som en skuld till Skatteverket. Deklarationstjänster som vi tillhandahåller är: Skattedeklaration; Rapportering till skatteverket; Momsdeklaration; Personalens källskatt och sociala avgifter  1 jan.