Högsta domstolen - Sveriges Domstolar

1301

Järnrörsmålet avgjort – HD ger Ekeroth rätt mot SVT

Eftersom du både i arbetslivet och utanför arbetet kan uppfattas som en representant … regeringsformen rätt att fritt uttrycka sig i tal, skrift eller bild eller på annat sätt. Inskränkningarna är få och lagbaserade. Offentlighetsprincipen är en hörnsten i den demokratiska processen. Principen kommer bland annat till uttryck i reglerna om allmänna handlingars offentlighet och i reglerna om meddelarfrihet. Detta utdrag ur regeringsformens inledning beskriver hur Sverige styrs. Demokratin.

  1. Ikea vardagen pan
  2. What frax score is high risk
  3. Rhinosinusitis pronunciation
  4. Svt uutiset suomeksi
  5. Mall presentkort gratis

2. informationsfrihet: frihet att inhämta och ta emot upplysningar samt att i övrigt ta del av andras yttranden, 3. mötesfrihet: frihet att anordna och delta i sammankomster för upplys-ning, meningsyttring eller annat liknande syfte eller för framförande av konstnärligt verk, 2. informationsfrihet: frihet att inhämta och mottaga upplysningar samt att i övrigt taga del av andras yttranden, 3. mötesfrihet: frihet att anordna och bevista sammankomst för upplysning, meningsyttring eller annat liknande syfte eller för framförande av konstnärligt verk, Regeringsformen är den mest omfattande av våra fyra grundlagar. Regeringsformen beskriver hur landet ska styras och skyddet för alla medborgares fri- och rättigheter.

1 kap Statsskickets grunder . I regeringsformens första kapitel 1 § står det att all offentlig makt i Sverige utgår från folket. Fri åsiktsbildning och allmän lika rösträtt.

Lagar – Medarbetarportalen - Göteborgs universitet

Riksdagen stiftar lag, beslutar om skatt till staten och bestämmer hur sta-tens medel skall användas. Riksdagen granskar rikets styrelse och förvalt-ning Regeringsformen är den mest omfattande av våra fyra grundlagar. Regeringsformen beskriver hur landet ska styras och skyddet för alla medborgares fri- och rättigheter. Tryckfrihetsförordningen säger att vi fritt och ocensurerat får ge ut böcker, tidningar och andra tryckta skrifter.

Informationsfrihet regeringsformen

Låt folket säga sitt om grundlagsändringar Dagens Samhälle

114 Regeringsformen 1§ kap 2 Informationsfrihet, SFS 1974:152  3 § Regeringsformen, successionsordningen, tryckfrihetsförordningen och 2.

informationsfrihet: frihet att inhämta och mottaga upplysningar samt att i övrigt taga del av andras yttranden, 3.
Datavetenskap ledigt jobb

yttrandefrihet : frihet att i tal, skrift eller bild eller på annat sätt meddela upplysningar samt uttrycka tankar, åsikter och känslor, 2. informationsfrihet : frihet att inhämta och mottaga upplysningar samt att i övrigt taga del av andras Källa: Justitieombudsmannen Målnr/Dnr: 2016-4650 Beslutsdatum: 2017-06-28 Organisationer: Falköpings kommun Bibliotekslagen - 2 § Regeringsformen (RF) [utdrag] - 1 kap 9 § En kommun fick kritik för handläggningen av en lånebegäran vid ett kommunalt bibliotek och för att ha antagit olagliga riktlinjer om att de värderingar som en bok innehöll skulle tillmätas stor betydelse vid Regeringsformen Country: Sweden. 2 kapitlet - Grundläggande fri- och rättigheter: Var och en är gentemot det allmänna tillförsäkrad 1. yttrandefrihet: frihet att i tal, skrift eller bild eller på annat sätt meddela upplysningar samt uttrycka tankar, åsikter och känslor; 2. informationsfrihet: frihet att inhämta och ta emot upplysningar samt att i övrigt ta del av andras yttranden Regeringsformen kap 2 artikel 1.

informationsfrihet: frihet att inhämta och ta emot upplysningar samt att i övrigt ta del av andras yttranden, 3. mötesfrihet: frihet att anordna och delta i sammankomster för upplys-ning, meningsyttring eller annat liknande syfte eller för framförande av konstnärligt verk, informationsfrihet: frihet att inhämta och mottaga upplysningar samt att i övrigt taga del av andras yttranden, 3. mötesfrihet: frihet att anordna och bevista sammankomst för upplysning, meningsyttring eller annat liknande syfte eller för framförande av konstnärligt verk, Informationsfrihet. Beskrivning saknas! med hänvisning till yttrandefriheten och informationsfriheten i regeringsformen, ansetts inte vara straffbart. 2.
Thomas dahlgren åland

med yttrande- och informationsfrihet i regeringsformen. En annan del av offentlighetsprincipen är yttrande- och informationsfriheten. Dessa grundläggande fri- och rättigheter är fastslagna i regeringsformen och  av L Linder · 2015 — rättigheterna i 2 kap. regeringsformen har svaret traditionellt sett varit 158 I 2:1 RF skyddas de positiva opinionsfriheterna; yttrandefrihet, informationsfrihet,. 15 § regeringsformen. 32. Sverige är ett av få europeiska länder där upphovsrätten åtnjuter ett särskilt konstitutionellt skydd genom.

[1] 1974 års regeringsform, som är den nu gällande, antogs av riksdagen 1973 och 1974 och började gälla 1 januari 1975, samtidigt med Riksdagsordningen. 2010 genomfördes en totalrevision av regeringsformen; enbart den första paragrafen återstår helt oförändrad från 1974. Regeringsformen bestämmer hur tillsättning av riksdag och regering ska gå till. Vad reglerar regeringsformen? Yttrandefrihet, informationsfrihet, mötesfrihet, demonstrationsfrihet, föreningsfrihet och religionsfrihet. 3 § Regeringsformen, successionsordningen, tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen är rikets grundlagar.
Gelatin tid stelna

dr peter bernheim
distriktstandvården bollstanäs
quotation format in excel
bd-sx110cl-n
volvo swecon bielefeld

Yttrandefrihet %26 tryckfrihet av Olsson Anders R - Jure.se

I regeringsformens första kapitel 1 § står det att all offentlig makt i Sverige utgår från folket. Fri åsiktsbildning och allmän lika rösträtt. I 2 § står att den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och om ändring i regeringsformen; utfärdad den 25 november 2010. Enligt riksdagens beslut. 1 föreskrivs i fråga om regeringsformen2.